Program nagród za znalezienie błędów

Zapraszamy wszystkich, którzy potrafią znaleźć błędy związane z zabezpieczeniami naszego oprogramowania (ICO oraz Smart Contracts) do wzięcia udziału w programie nagród za znalezienie błędów oraz przesłanie opisu, zawierającego następujące informacje:

Nagrody za zaakceptowane błędy wynoszą odpowiednio:

Tokeny zostaną przydzielone z puli tokenów zespołu po zakończeniu publicznej fazy ICO i nie zostaną zablokowane. Zespół zastrzega sobie prawo do zmiany sugerowanego stopnia zagrożenia lub zignorowania raportu o błędzie. Nagrodę otrzyma tylko pierwsza osoba, która prześle informacje o danym błędzie/podatności. Prosimy o przesyłanie informacji na adres [email protected]. Dziękujemy za pomoc w tworzeniu jeszcze bezpieczniejszego oprogramowania.


GLI Certified
Rezydenci i obywatele niektórych krajów MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ W PUBLICZNEJ Sprzedaży Tokenów W SPOSÓB OGRANICZONY.

Rezydenci i obywatele Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Singapuru, Chińskiej Republiki Ludowej, Korei Południowej, Kanady, Niemiec, Izraela, Liechtensteinu, Holandii, Hiszpanii, Szwajcarii, Tajlandii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Malty nie mogą uczestniczyć w PUBLICZNEJ Sprzedaży Tokenów GG World Lottery. Inwestorzy, będący obywatelami i/lub rezydentami wymienionych wyżej krajów, który chcą wziąć udział w Sprzedaży Tokenów GGCOIN, proszeni są o kontakt pod adresem [email protected]. Obywatele i rezydenci krajów podlegających FATF (więcej informacji pod adresem http://www.fatf-gafi.org/) NIE MOGĄ W ŻADEN SPOSÓB uczestniczyć w Sprzedaży Tokenów GGCOIN.

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘZ UMOWĄ SPRZEDAŻY TOKENA GGCOIN.